วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2556 จำนวน 60 ทุน
กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย  มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2556 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครับ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น